Motiveer je werknemers tijdens de laatste maanden van de lockdown

Het einde is in zicht. De vaccin trein begint onder stoom te komen en de plannen voor de après-corona feestjes beginnen vorm te krijgen. Maar net omdat het einde in zicht is, wegen de maatregelen harder dan ooit door op onszelf en ons team. Uit een studie van de Nationale Bank blijkt dat de helft van de bedrijfsleiders een terugval ziet in productiviteit door het aanhoudende thuiswerk.

Hoe zorgen we er nu voor dat onze teams van thuis uit hun derde adem vinden? Hoe zorgen we ervoor dat deze laatste eindspurt gepaard gaat met motivatie, enthousiasme en productiviteit? Lees onderstaand de drie ‘wize’ tips van Cowize.

Wize 1: Start with why

In 2009 veroverde Simon Sinek met zijn ‘Start with why’- filosofie onze harten. In deze visie verklaart Simon dat succesvolle organisaties en teams steeds vertrekken vanuit een sterke ‘waarom’. Deze ‘why’ maakt duidelijk waarom het bedrijf ooit gestart is, waarom iedereen zich dagdagelijks inzet en wat het grotere doel is.

Doordat deze organisaties van hieruit vertrekken, geloven hun teamleden sterker in de missie en het bedrijf en zullen er logischerwijze meer successen geboekt worden.

Tijdens deze lockdown hebben veel bedrijven deze ‘why’ op de tweede plaats gezet. Financieel moest het hoofd boven water gehouden worden en operationeel moest de boel draaiende blijven zonder fysiek contact. Hierdoor zijn onze functies stilaan afgedaald naar het afvinken van onze to do’s. Thuis, alleen. Zonder de schwung van collega’s en de blik op de bestaansreden van het bedrijf.

Om dit tegen te gaan dien je duidelijker en frequenter dan ooit de ‘why’ van het bedrijf te communiceren. Daar waar de waarom vroeger gedragen werd door het gehele team, wordt deze nu enkel ondersteunt door jouw boodschap.

Daarom adviseren wij om minimum maandelijks de waarom in de verf te zetten. Dit kan door een interne blog, een verhaal uit de beginjaren of tijdens een virtueel overlegmoment. Wanneer en hoe je dit doet is van ondergeschikt belang aan het feit dat je dit doet.

Wize 2: Communiceer veelvuldig

In tijden van onzekerheid zullen we van nature uit voorzichtiger worden in onze communicatie. We willen namelijk geen fouten maken en zo meer onzekerheid creëren. En hoe kunnen we een perspectief bieden als we onmogelijk enkele maanden vooruit kunnen kijken?

En toch. Toch communiceren de meest succesvolle teamleaders frequenter dan ooit. De reden hiervoor is dat frequente communicatie de onzekerheid verminderd bij het team. Daarnaast ben je ook zeker dat de boodschap gehoord én juist onthouden wordt.

Maar hoe communiceer je nu frequent in moeilijke tijden?

  • Wees open en direct.
    Door steeds open en direct te communiceren zal je team je makkelijker en sneller geloven dat jij, samen met hen, deze crisis succesvol kan overwinnen.

  • Geef context.
    Duid aan welke moeilijke tijden het bedrijf nog meegemaakt heeft en hoe deze overwonnen werden.

  • Herhaal, herhaal, herhaal.
    Zelfs in moeilijke tijden gaat een groot deel van de communicatie verloren. Communiceer daarom veelvuldig.

Wize 3: pols proactief naar het welzijn van je teamleden

Door het vele telewerken zijn de informele gesprekken verminderd. Hierdoor vang je minder signalen op over het welzijn van je team. Vele werknemers beschouwen het niet-fysiek bij elkaar zijn als een barrière voor het delen van informele informatie.

Plan daarom tijd in je agenda waarop je je teamleden zelf eens belt. Niet om over projecten, klanten of processen te praten. Maar wel om één eenvoudige vraag te stellen: “Hoe is het met jou?”.

Door zelf aan je team te vragen hoe het gaat met hen in deze periode of het thuiswerken niet te zwaar valt of het lukt om de kinderen te begeleiden met hun taken, zal je dalingen in het welzijn kunnen opmerken. Daarnaast zullen jouw teamleden dit telefoontje ook sterk appreciëren aangezien dit vaak onverwacht komt.

Wil jij meer Wize tips hoe je van jouw organisatie een Cowize organisatie maakt? Contacteer ons dan snel!

LAATSTE NIEUWS

vorige bericht
volgende bericht