The minute you’re satisfied with where you are, you aren’t there anymore.

Elke organisatie kampt op een gegeven moment met specifieke uitdagingen, afhankelijk van de groeifase en de maturiteit. Pak je die uitdagingen aan op de juiste manier, dan blijf je duurzaam groeien. Groei is een ongoing process. It’s like riding a bicyle – to keep your balance, you must keep going.

Onze ervaring leert dat organisaties (nog) te weinig stilstaan bij de verschillende groeifases en de impact hiervan op de bedrijfsresultaten en de mensen. Wij zien dit heel tastbaar worden in situaties waar bv. verschillende business units samensmelten of bij fusies, waar verschillende bedrijfsculturen elkaar ontmoeten.

leiderschapstraining leadership training cowize

Men zet doelstellingen uit en stelt actieplannen op. Wat is de impact op de interne organisatie en op de mensen die er werken? Voldoet de huidige strategie om de groeidoelstellingen te ondersteunen of te behalen? Welke zijn de ‘vergeten elementen’? Of wat zien we over het hoofd? …

Groeifases kennen periodes van evolutie (groei) en revolutie (weerstand). Beide elementen vragen een aangepaste strategie én de juiste expertise. Een externe blik verruimt het spectrum. De focus komt terug op de doelstellingen maar nu in combinatie met de impact op organisatie en medewerker. Een goeie om aan herinnerd te worden: all change is not growth, as all movement is not forward.

Wat doet Cowize?

Groei ondersteunen door begeleiding op maat. Daarbij houden wij rekening met de kracht (of zwakte) van het menselijk kapitaal in combinatie met de lange termijn verwachtingen . Wij toetsen af of de huidige organisatiestructuur de groeidoelstellingen aan kan. We onderzoeken of er draagvlak is. Immers: ‘people build the business’. We treden op als partner, als het ware een verlengde van de organisatie en identificeren mogelijke ‘pitfalls’ in de strategie. We werken actief mee om de transitie van evolutie en revolutie in goede banen te leiden. Daarvoor bepalen we samen prioriteiten en focus, we wijzen verantwoordelijkheden toe zodat de vooropgestelde resultaten kunnen behaald worden en we volgen de progressie op.

Onze modus operandi

Cowize treedt op als strategisch GROEIpartner met een lange termijn visie. Betekent dit dat je niet van ons afkomt? Hell no!

Ons doel is om je groei te ondersteunen en te begeleiden. Elke groeifase is anders en brengt andere aandachtspunten naar boven. Onze leiderschapstraining belicht o.a.. ook de rol van leidinggevenden in een groeiproces en de impact op het personeel.

We adviseren en ondersteunen, begeleiden en voorzien je van handvaten waar je verder zelfstandig mee aan de slag kan. Uiteraard blijven wij beschikbaar voor verdere opvolging, indien gewenst.

1

Intake

We plannen samen een intake gesprek om de huidige valkuilen bloot te leggen. We beginnen dus met what meets the eye. Op basis van gerichte vraagstelling gaan wij verder in op de materie zodat we voldoende input hebben om aan de slag te gaan.

“Listening is often the only thing needed to really help someone.”

2

Offer

Op basis van het intake gesprek maakt Cowize een samenwerkingsvoorstel waarin concrete actiepunten opgenomen worden.

“Things aren’t always what they seem. There’s alwyas more than meets the eye.”

3

Research & Advise

Op basis van onze unieke methode gaan wij op zoek naar onderstromen en brengen deze helder in kaart. Daarna maken wij een adviesplan op met concrete actiepunten en specifieke adviezen op maat.

“Research leads to actions nobody else has taken”

4

Implementation

Hier bieden wij onze klanten de keuze om te bepalen tot op welk niveau Cowize wordt in gezet voor de implementatie van het actieplan. Dit gaat van opvolging en bijsturing tot actief zelf de retentiestrategie te implementeren en verder op te volgen.

“After implementation, focus on your follow-up.”

EMPOWER YOUR BUSINESS,
GET RESULTS.