HR isn’t just a Business Unit anymore. It’s THE thing that runs your business!

Onboarden of integreren van nieuwe krachten is zo ontzettend belangrijk…

Het is een “open deur instampen” voor velen, maar enkele statistieken tonen ons toch wat anders. Nog (te) veel wordt het integratieproces onvoldoende benut als hefboom voor retentie, tevredenheid, commitment, productiviteit en ownership.

Uit ervaring weten we dat organisaties zich hiervan bewust zijn en dat er zelfs actief op ingezet wordt. Spijts de goede intenties gebeurt dit Jammer genoeg niet altijd op de juiste manier : de specifieke ‘vertaling’ en de uiteindelijke implementatie ervan strookt niet met wat vooropgezet was. Een gemiste kans …

Oordeel zelf:

leiderschapstraining leadership training cowize
  • Ongeveer 10% van de nieuwe medewerkers besluit binnen de eerste zes maanden na indiensttreding om te blijven of te vertrekken.

  • 69% van de werknemers zal minstens 3 jaar bij een bedrijf blijven als ze een positief onboardingproces ervaren.

  • Een efficiënte en duidelijke onboarding van medewerkers kan de retentie met 82% verhogen.

  • De meeste organisaties hanteren slechts 1 week onboarding.

  • 58% van de organisaties zegt dat hun onboardingproces gericht is op louter processen en papierwerk.

  • Een negatieve onboarding-ervaring leidt ertoe dat nieuwe medewerkers 2x sneller geneigd zijn om naar andere kansen te zoeken

Cowize is gespecialiseerd in het ontwerpen en/of optimaliseren van een effectief integratieproces op maat van de organisatie. Dit houdt rechtstreeks verband met onze core: “empower your business, get results”. Wij zijn er ondertussen rotsvast van overtuigd dat bestaande en/of nieuwe processen geoptimaliseerd kunnen worden in functie van iemands behoeften, motivatie, drijfveren en talenten én dat dit in meetbare resultaten kan omgezet worden.

If you improve by 1% per day, within a year you’ll have improved by 365% …

Onze modus operandi

Cowize treedt op als strategisch partner met een lange termijn visie. Betekent dit dat je niet van ons afkomt? Hell no!

Ons persoonlijk doel is ondersteunen, adviseren en begeleiden zodat je autonoom de zaken anders kan aanpakken.

1

Intake

We plannen samen een intake gesprek om reëel voeling te krijgen met de algemene behoeftes, de doelstellingen en om de bestaande uitdagingen te kaderen.

“Listening is often the only thing needed to help someone.”

2

Offer

Op basis van het intake gesprek zal Cowize een analyse maken en enkele voorstellen formuleren voor de opstart van een concreet project die we dan samen kunnen aanpakken.

“We do it together.”

3

As Is

Op basis van onze analyse belichten wij op een feitelijke manier de bestaande uitdaging(en) en mogelijke problematiek gebaseerd op de huidige situatie, de “AS IS”.

“Everyone has two eyes, but no one has the same view.”

4

Will Be

Vertrekkende vanuit de AS IS situatie, en gefocust op de gewenste situatie (de “WILL BE”) tellen we een concreet actieplan op. Daarbij houden we rekening met de bedrijfsdoelstellingen en het DNA van de organisatie.

“If not now, when?”

5

Advise

We maken een algemeen onboarding plan op en diepen dit uit tot op functie niveau. Daarin verwerken we realistische actiepunten met concrete deadlines en houden rekening met de employee branding strategie van de onderneming.

“A plan without action is not a plan. It’s a speech.”

6

Implementation

Cowize biedt in deze fase de mogelijkheid verder beroep te doen op onze begeleiding en opvolging of effectief mee de implementatie uit te voeren door communicatie naar en opleiding van alle afdelingshoofden m.b.t. het onboarden van nieuwe medewerkers.

“Organizations are succesful because of good implementation, not good business plans.”

EMPOWER YOUR BUSINESS,
GET RESULTS.