Bring out the hidden talent, be ready for the future!

Team & talent management is geen HR proces, het is een BUSINESS proces! Immers : mens, bedrijf, technologie en organisatiestrategie reiken hier elkaar de hand.  Het doel? Creatie en behoud van zowel hard- als soft- competenties en knowhow. Dit draagt tenslotte rechtstreeks bij aan het behalen van de organisatiedoelstellingen. De kracht van een team is recht evenredig met de talenten en de inzet van de individuen. Daarom spreken we van “team & talent”.

leiderschapstraining leadership training cowize

De “challenges”?

  • Aantrekken van de juiste kandidaat (best fit competence-attitude)

  • Identificeren en ontwikkelen van “high performance” voor sleutelposities

  • Behouden van high performing medewerkers : de TOPPERS!

  • Medewerkers geëngageerd houden met focus op de groeidoelstellingen

  • Ontwikkelen van een krachtige leadership pipeline

  • Overdracht van belangrijke kennis en knowhow

  • Tegengaan van uittreders

  • Optimaliseren van het HR beleid en HR tools om talent aan te trekken en te behouden

Bij het managen van teams en de talenten die het team vormgeven, krijg je te maken met verschillen in persoonlijkheid, specifieke drijfveren en motivatoren, competenties en vaardigheden. Al deze uiteenlopende eigenschappen moeten bovendien “matchen” met de organisatiecultuur en de doelstellingen van de organisatie. Dit vraagt om een employee centered, ethical approach die volledig afgestemd is op de organisatie in kwestie.

One of the greatest talents of all is the talent to recognize and to develop talent in others. Alone we can do so little, but togheter we can do so much!

Onze modus operandi

Cowize treedt op als strategisch partner met een lange termijn visie. Betekent dit dat je niet van ons afkomt? Hell no!

Ons persoonlijk doel is ondersteunen, adviseren en begeleiden zodat je autonoom de zaken anders kan aanpakken.

1

Intake

Het intake gesprek maakt duidelijk welke uitdagingen er momenteel op tafel liggen. Bij Team- en Talent Management kunnen verschillende zaken aan bod komen; samen bepalen we de prioriteiten.

“Listening is often the only thing needed to help someone.”

2

Offer

Cowize maakt jou een offerte op maat, gerelateerd aan de informatie uit het intake gesprek…

“We do it together.”

3

As Is

We maken een stand van zaken op – een “AS IS”. Daaruit vertrekken we om onze analyse in kaart te brengen en te rapporteren over de next steps.

“Everyone has two eyes, but no one has the same view.”

4

Will Be

The next step. We brengen de gewenste doelstellingen in kaart en bepalen een concreet uitgewerkt actieplan.

“If not now, when?”

5

Advise

Gebaseerd op het concrete actieplan, maken wij een adviesplan op om de gedefinieerde actiepunten in de praktijk te brengen.

“A plan without action is not a plan. It’s a speech.”

6

Implementation

Cowize biedt jullie in deze fase de mogelijkheid verder te ondersteunen en op te volgen of effectief mee de implementatie uit te voeren van het finale Team- & Talent Management Plan.

“Organizations are succesful because of good implementation, not good business plans.”

“Nothing we do is more important than hiring and developing people. At the end of the day, you bet on people, not on strategies.”

EMPOWER YOUR BUSINESS,
GET RESULTS.