We can’t stop employees from leaving unless we have a plan to make them stay!

Geld, tijd en energie : de drie investeringselementen die een bedrijf moet inzetten om een medewerker naar een rendabel productiviteitsniveau te brengen. Het klinkt hard. Het is de realiteitscheck 1.

Realiteitscheck 2 : het duurt slechts een symbolische seconde om die geweldige medewerker, inclusief opgebouwde kennis en knowhow te verliezen. En dan hopelijk niet naar de concurrent!

leiderschapstraining leadership training cowize

Retentie is dus een kostbaar goed. Wij durven stellen dat een retentiestrategie onmisbaar is voor elke organisatie die beseft hoe waardevol goede medewerkers zijn. Die strategie is allesomvattend: verminderen van verloop en liefst zelfs voorkomen, creëren en bevorderen van betrokkenheid, ontwikkelen van een happy@work place,… Daarin vervat zitten verschillende onmisbare peilers : effectieve communicatie, leiderschapsontwikkeling, zorgen voor de juiste “fit”, werken aan een employer brand, een efficiënt onboardingproces voorzien en ownership verhogen. Een hele boterham dus!

Let’s get to work!

Verloop is het symptoom van een dieperliggend probleem. Bovendien worden de symptomen zichtbaar als het kind al ziek is! It’s never too late to make things right!

Bij retentiemanagement confronteren we twee belangrijke uitdagingen:

  • Hoe los je retentieproblemen of -uitdagingen op?
  • Hoe krijg ik zaken van mijn collega’s makkelijker gedaan?

Het oplossen van mogelijke problemen of uitdagingen rond retentie is vaak een complex gegeven. Er zijn tal van factoren die je hierin dient mee te nemen om een correct beeld te krijgen. Het is nooit een alleenstaand feit. Het is een combinatie van verschillende factoren rond werving, onboarding, evaluatie, ontwikkeling, communicatie, leiderschap, … Geen sinecure dus! De oorzaak vinden én aanpakken is cruciaal om op lange termijn verschil te zien.

Verder bouwen aan retentiestrategie vraagt inzicht, knowhow en de juiste middelen.

  • Wat moet er veranderen? Waar is er nood aan?

  • Wat past bij de bedrijfscultuur?

  • Welke demografische veranderingen komen tot stand?

  • Is er voldoende budget?

  • Heb ik de juiste mensen in huis om dit in goede banen te leiden?
  • Heb ik überhaupt voldoende tijd om hier actief mee bezig te zijn?

Onze modus operandi

Cowize treedt op als strategisch partner met een lange termijn visie. Betekent dit dat je niet van ons afkomt? Hell no!

Ons persoonlijk doel is om onze klanten te ondersteunen, te adviseren en te begeleiden zodat de ‘retentieslag’ die we samen geïmplementeerd hebben, niet meer verloren gaat! Daarom bieden wij praktische tools en handvaten die je in staat stellen de retentiegraad ook in de toekomst hoog te houden.

Indien gewenst, voorzien wij ook opvolgingsmomenten zodat vernieuwde strategieën deel blijven uitmaken van jullie parate kennis.

1

Intake

We plannen samen een intake gesprek om de huidige valkuilen bloot te leggen. We beginnen dus met what meets the eye. Op basis van gerichte vraagstelling gaan wij verder in op de materie zodat we voldoende input hebben om aan de slag te gaan.

“Listening is often the only thing needed to really help someone.”

2

Offer

Op basis van het intake gesprek maakt Cowize een samenwerkingsvoorstel waarin concrete actiepunten opgenomen worden.

“Things aren’t always what they seem. There’s alwyas more than meets the eye.”

3

Research & Advise

Op basis van onze unieke methode gaan wij op zoek naar onderstromen en brengen deze helder in kaart. Daarna maken wij een adviesplan op met concrete actiepunten en specifieke adviezen op maat.

“Research leads to actions nobody else has taken”

4

Implementation

Hier bieden wij onze klanten de keuze om te bepalen tot op welk niveau Cowize wordt in gezet voor de implementatie van het actieplan. Dit gaat van opvolging en bijsturing tot actief zelf de retentiestrategie te implementeren en verder op te volgen.

“After implementation, focus on your follow-up.”

EMPOWER YOUR BUSINESS,
GET RESULTS.