Productivity is never an accident, it’s the result of ownership and commitment.

In de snel transformerende wereld van vandaag, is het absoluut noodzakelijk om (pro)actief in te spelen op de veranderingen waar we tegenaan lopen. Alleen dan kunnen we als organisatie(s) blijven groeien.

Vanuit verschillende domeinen en invalshoeken worden we geconfronteerd met volatiliteit, onzekerheid, complexe situaties en de nood aan flexibiliteit (VUCA).

leiderschapstraining leadership training cowize

Om als organisatie competitief en gezond te blijven, is er nood aan mensen die (durven) denken en handelen als “owners”. Mensen die écht verantwoordelijkheid nemen voor de resultaten en die een actieve bijdrage leveren om deze positief te beïnvloeden. Wat betreft duurzame groei, merken wij meer en meer op dat er een tekort is aan ondernemende mensen die in staat zijn samen een team te vormen op basis van een “supportive attitude”. Voor iets anders tekenen we niet, toch?

Daarenboven vormt de ownership-skill van leidinggevenden een onmisbaar element om de vertaalslag te maken naar de ganse organisatie. Immers, er bestaat zoiets als ‘leading by example’…

Er zijn veel manieren en tools om ownership, commitment, ondersteunende attitude en ondernemerschap te bevorderen.

Wij durven stellen dat de no-nonsense methodiek en ondersteunende tools van Cowize maximaal resultaat opleveren en rechtstreeks bijdragen aan een bedrijfscultuur die doorleefd is van OWNERSHIP!

Als je de intentie hebt om de resultaten te optimaliseren, stel jezelf dan eens de volgende vraag:

“Doe ik er vandaag echt ALLES aan om het zowel ondernemerschap als ownership in mijn team of in het bedrijf te maximaliseren?”

Yes, maybe, no?

What are you waiting for?! Let’s do this!

Onze modus operandi

Cowize treedt op als strategisch partner met een lange termijn visie. Betekent dit dat je niet van ons afkomt? Hell no!

Ons persoonlijk doel is ondersteunen, adviseren en begeleiden zodat je autonoom de zaken anders kan aanpakken.

1

Intake

We plannen samen een intake gesprek om behoeftes, doelstellingen en uitdagingen te kaderen.

“Listening is often the only thing needed to help someone.”

2

Offer

Op basis van het intake gesprek zal Cowize een voorstel op maat opstellen met hierin een voorzet naar een concreet project.

“We do it together.”

3

As Is

We analyseren (samen) de huidige situatie, problematiek of uitdaging.

“Everyone has two eyes, but no one has the same view.”

4

Will Be

Vanuit de bestaande situatie stellen we een concreet actieplan op om de gewenste situatie te bereiken, zonder hierbij de doelstellingen en het DNA van de organisatie uit het oog te verliezen.

“If not now, when?”

5

Advise

We maken een adviesplan op om de gedefinieerde actiepunten in de praktijk te brengen.

“A plan without action is not a plan. It’s a speech.”

6

Implementation

Cowize zal naast het adviesplan, het project inleiden en finaliseren in samenwerking met de klant (en diens medewerkers).

“Organizations are succesful because of good implementation, not good business plans.”

EMPOWER YOUR BUSINESS,
GET RESULTS.