The art of becoming knowable, likable and trustable.

Employer branding maakt deel uit van de strategie van een organisatie. Employer branding zorgt ervoor dat je “organisatiemerk” aantrekkelijk is voor alle stakeholders, voor (toekomstige) collega’s en voor jouw klanten. Het is een imago dat bestaat uit alle organisatie inspanningen die geleverd worden om van het bedrijf een fijne werkplek te maken. Dit proces waakt erover dat de firma net dié talenten aantrekt die nodig zijn om de strategie in praktijk om te zetten. Een klimaat waar medewerkers zich goed (kunnen) voelen en dat hen aanzet tot loyaliteit en commitment.

leiderschapstraining leadership training cowize

Employer branding is nog nooit zo belangrijk en kwetsbaar geweest als vandaag!

Bovendien moet het employer brand duidelijk zijn, alvorens je het gaat “vermarkten”. Dat maakt het allesbehalve een makkelijke oefening die je even snel tussendoor doet, toch?

Wij horen vaak dat het in de regel draait om loon of bonussen en andere “geldelijke” vergoedingen om waardevol talent aan te trekken en te behouden. Al eens nagedacht over het feit dat onze kandidaten of medewerkers blijven vragen naar salaris en bonussen? Misschien komt dit omdat we ze niet voldoende redenen geven, omdat we ze niets anders geven om naar te vragen?

Een heldere employer branding strategie zorgt ervoor dat talent aantrekken zowel kwalitatief als kwantitatief verbetert. Het zorgt voor een positieve ervaring voor kandidaten en medewerkers. Het verhoogt retentie en versterkt loyaliteit en commitment. Opnieuw een broodnodige mix ter ondersteuning van groei.

Enkele sprekende cijfers:

  • 86% van kandidaten doet onderzoek naar bedrijfsrecensies en beoordelingen om te beslissen wel/niet te solliciteren.

  • Organisaties die investeren in employer branding doen tot 3x effectievere aanwervingen.

  • 75% van actief werkzoekenden solliciteert sneller als de werkgever zijn employer brand actief beheert.

Ben je er ook van overtuigd dat “employer branding” een cruciaal ingrediënt is?
Let’s do this!

Onze modus operandi

1

Intake

Tijdens het intake gesprek bepalen we samen de kernwaarden van de organisatie : waar staan jullie voor, waar willen jullie naartoe en wat zetten jullie vandaag al in om dit te bereiken?

2

Scan

Op basis van het intake gesprek maakt Cowize een concreet projectvoorstel op, rekening houdend met de “AS IS-WILL BE-analyse” die we tijdens het intake gesprek gedetecteerd hebben.

3

Action

If not now, when?”

5

Implementation

Hier bieden wij onze klanten om te bepalen tot op welk niveau Cowize wordt in gezet voor de implementatie van het projectvoorstel. Dit gaat van opvolging en bijsturing tot actief zelf de employer branding initiëren en verder begeleiden

EMPOWER YOUR BUSINESS,
GET RESULTS.

contacteer ons