Maximaliseer de impact en kwaliteit van jouw medewerkers!

Specifieke inzichten verwerven in de persoonlijkheid en competenties van jouw medewerker biedt tal van voordelen. Dit ook nog kunnen omzetten in concrete actieplannen levert een competitief voordeel op. Want wanneer je concrete en weloverwogen acties kan opmaken op basis van onze unieke knowhow, hou je alle kennis en ervaring BINNEN je organisatie!

CowiSoft Matching bestaat uit twee delen die samen een goed onderbouwd totaalbeeld vormen van iemands persoonlijkheid.

Elk deel apart levert een uitgebreid rapport. Deel 1 beschrijft als het ware een ‘blauwdruk’ van jouw medewerker en/of kandidaat, terwijl deel 2 vooral de competenties en vaardigheden in beeld brengt.

Uiteraard zijn wij altijd bereid voor verdere toelichting van de resultaten. Onze expertise kan de basis vormen voor het opmaken van een concreet actieplan.

De juiste actie zorgt namelijk voor positieve change-processen!

“ACTION IS THE FOUNDATIONAL KEY TO SUCCESS”

DEEL 1:
Diagnostiek van wat mensen intrinsiek mobiliseert
persoonlijkheid en drijfveren

Hierbij ligt de focus op de persoonlijke drijfveren. Dit gaat veel verder dan de diagnostiek van gedrag. Gedrag is namelijk een gevolg van de beweegredenen. We onderzoeken het persoonlijk ‘kompas’ van elk individu: het Cowize Compass. Dit geeft aan wat iemand mobiliseert en welke de drijfveren hiervoor zijn.

Matching – Persoonlijkheid & drijfveren is een web-based software tool gebaseerd op ons PERSOONLIJKHEID-IDENTIFICATIE-MODEL, ‘PIM’ genaamd. De output van de tool levert een uitgebreid, en professioneel rapport dat als basis kan dienen voor de initiatie van Talent Management en de verdere optimalisatie van Team Management of zelfs een leidraad kan zijn bij Change Management.

Het analyseverslag vormt een ‘blauwdruk’ van jouw (leidinggevende) medewerker of kandidaat. CowiSoft biedt de mogelijkheid om je eigen wervingsreserve aan te leggen van alle door jou geselecteerde personen die vanuit hun intrinsieke drijfveren een goede match vormen met de bedrijfscultuur. Je kan het ook gebruiken als basis om mensen te coachen, (bij) te sturen en/of (op) te leiden, zowel in soft – als hard skills.

Cowize biedt hierin ook consultancy aan en begeleiden jou, vanuit de positie van samenwerkingspartner, voor een optimaal human capital engagement om (nog) meer resultaat te halen uit jouw menselijk kapitaal.

DEEL 2:
Analyse van de “soft skills”
Competenties & Vaardigheden

Dit deel van onze HR tool focust meer op “soft skills”. We rapporteren hier over competenties en vaardigheden van een individu.  De tool biedt meer dan 30 opties waaruit jij een functie-relevante selectie kan maken.

Ook dit deel is web-based en kan als optie toegevoegd worden aan deel 1. Op die manier krijg je een totaalbeeld van de testpersoon waarin zowel de persoonlijkheid als de competenties worden belicht.

Hoe meer kwalitatieve informatie je verzamelt over jouw mensen, hoe groter het positieve effect op duurzame groei van de onderneming, retentie, burn-out preventie, enz.

LAATSTE NIEUWS

Transformeer je Soft HR-Processen van arbeidsintensief naar geautomatiseerde eenvoud!

“Cowisoft, the key to unlock the full potential of your teams through smart
automation and tailored solutions.”