Beyond the visible is the unvisible.

De organisatiescan van Cowize richt zich op drie kerngebieden:

  • Ownership

  • Communicatie en

  • Leiderschap

Het doel? Blootleggen van aandachtspunten en/of blinde vlekken opdat concrete verbeteracties kunnen worden geïnitieerd.

Waarom? Duurzaam groeien en het verankeren van een humanistic company culture gaan hand in hand.

leiderschapstraining leadership training cowize

Ownership scan

Voor elke organisatie geldt: “people build the business”. Onwillige en/of gedemotiveerde medewerkers zijn dus het laatste wat je wilt! Inzicht in de mate waarin medewerkers intern en extern ownership kunnen ontwikkelen leert ons dat je van dwarsliggers echte pleitbezorgers, vurige meedenkers en zelfs trekkers kan maken. Immers :

“Ownerhsip begins with knowing why!”

Leiderschap scan

Ondertussen weten we dat goed leiderschap de spil vormt voor succesvolle organisaties. Het is de kernwaarde met visie naar de toekomst! Ben jij ervan overtuigd dat jouw leidinggevenden alle persoonlijke elementen inzetten en goede leiders zijn in de ware betekenis? Ben jij ervan overtuigd dat jij als leider écht overal controle over hebt en alles weet wat in jouw organisatie zorgt voor bottlenecks of tegengestelde visies?

“In the land of the blind, the one eyed man is king.”

Communicatie scan

Onze CoRe spreekt over “communication connection commitment”.

Die “Heilige Drievuldigheid” zorgt voor constructief en respectvol overleg, een cultuur waar je objectief durft evalueren en de essentiële zaken kan benoemen. Het is de motor, de bloedsomloop, het hart van de organisatie: het houdt afdelingen, teams en mensen bij elkaar en zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde golflengte zit, dat men up-to-date is en dat men weet wat er “speelt”.

Hoe zeker denk jij te weten of de onderlinge verhoudingen in jouw bedrijf of afdeling écht goed zitten? Kan jij vandaag meten hoe de communicatieflow in jouw bedrijf of afdeling scoort?

“How many people speak the same language, even if they speak the same language?”

Je bepaalt zelf wat het zwaartepunt van de scan zal zijn: richten op performance d.m.v. ownership en leiderschap of eerder onderzoeken waar je de communicatie en onderlinge samenwerking kan verbeteren?

De scan verschaft een ruim, objectief perspectief over mogelijke verbeteracties en stelt in staat om sneller in te spelen op mogelijke gevaren, (zodat je deze voor blijft) maar ook op opportuniteiten (zodat je deze niet mist).

Onze modus operandi

1

Intake

Tijdens een intake gesprek luisteren wij waar voor jou de grootste uitdagingen liggen. Vervolgens kies je zelf aan welke scan jouw organisatie het meest behoefte heeft.

“Listening is often the only thing needed to really help someone.”

2

Scan

Eens je keuze is gemaakt, ontvang je een link die je intern kan forwarden naar alle collega’s die je wilt betrekken bij de scan-analyse. Het invullen via het online format gebeurt 100% anoniem. De analyse toont waar de pijnpunten zich bevinden en welke opportuniteiten er zijn voor verbetering.

“Diligence leads to competence.”

3

Action

If not now, when?”

4

Advise

We maken een adviesplan op. Dit werken we uit in concrete actiepunten, die we samen finetunen naar prioritaire en reële en uitvoering.

“Many receive advice. Only the wise profit from it.”

5

Implementation

Hier bieden wij onze klanten om te bepalen tot op welk niveau Cowize wordt in gezet voor de implementatie van de adviespunten. Dit gaat van opvolging en bijsturing tot actief zelf de change begeleiden.

“Organizations are succesful because of good implementation, not good business plans.”

EMPOWER YOUR BUSINESS,
GET RESULTS.