Optimaliseer de input, throughput en output van teams en de samenstelling ervan!

Team- en Talent Management stelt je in staat het talent in je mensen te (h)erkennen en deze kennis verder te integreren in het vormen en/of begeleiden van je teams.

Welke talenten heb jij in je organisatie? Ben je jezelf daarvan bewust? Worden alle talenten optimaal ingezet? Worden ook minder opvallende medewerkers erkend? “Stille waters hebben dikwijls diepe gronden. En een blaffende hond bijt niet. Zou het?

Onderzoek naar karaktereigenschappen en competentie-testen gebeuren al regelmatig. Om een team echter te kunnen inschatten in zijn geheel moet je de huidige situatie kunnen afzetten tegenover het toekomstig potentieel van dit team.

Hier stopt het echter niet, want: Hoe zorg je voor een gezonde teamdynamiek? Hoe stuur en begeleid je mensen samen naar een gemeenschappelijk doel? Hoe doe je dit, rekening houdend met de verschillende en soms zeer uiteenlopende eigenschappen van individuen?

Samenkomen is een begin, samenblijven is vooruitgang en samenwerken is de weg naar succes.

Toekomstig potentieel in kaart brengen en zorgen voor een productieve teamdynamiek, vertrekkende vanuit de “as is”, behoort tot onze core-activities.

Het menselijk kapitaal van een organisatie kost geld; dat is niets nieuws. Wat als jouw mensen tot een hoger niveau getild kunnen worden? Wat als je maximale Return on Investment behaalde? Wij analyseren en brengen je teams in kaart en reiken je adviezen aan zodat jij het Team- en Talent Management van jouw organisatie kan optimaliseren.

Hierbij focussen we ons voornamelijk op de teamdynamiek en elk individu die er deel van uitmaakt als essentiële schakel van de machine. Onze experten maken hiervan een analyse en kijken samen met jou naar een gepaste strategie in functie van de organisatiedoelstellingen en noden.

Vraag naar een vrijblijvend intake gesprek met één van onze experten en laat je overtuigen van onze meerwaarde.

IF “I” IS REPLACED BY “WE”, EVEN ILLNESS BECOMES WELLNESS

DEEL 3:
Het in kaart brengen en aligneren van individuen tot een optimale team samenstelling
Team- & Talent Mapping

Team- & Talent Mapping neemt de volledige blauwdruk op van alle personen (deel 1 en 2) die de PIM test (Persoonlijkheid-Identificatie-Methode) hebben vervolledigd en aligneert dit tot een optimale team samenstelling. Er wordt hierbij een grondige analyse gemaakt van de onderlinge cohesie, overeenkomsten, verschillen en aandachtspunten met betrekking tot de samenwerking tussen individuen.
Op basis van deze output kan Cowize een zeer concreet voorstel uitwerken om jouw team samenstelling te optimaliseren en dus de teamresultaten te boosten. We bekijken samen de teamrollen, het onderling vertrouwen, de algemene en specifieke betrokkenheid en de taakverdeling i.f.v. ieders talenten t.o.v. het vooropgezette einddoel.

Dit deel van de software is in volle ontwikkeling. Je kan uiteraard rekenen op de knowhow en expertise van Cowize voor het in kaart brengen en aligneren van individuen tot een optimale team samenstelling. Lees meer over Matching.

LAATSTE NIEUWS

New

LEAD TRACK

De Cowize Lead Track is een waardevol leiderschapsproject specifiek gericht op young potentials of werknemers die doorgroeien naar een leiderschapsfunctie.