Talent is everywhere, opportunity is not. Make sure the right talents are hired!

Er zijn veel vragen die je jezelf kan stellen in het aanwervingsproces zoals bvb hoe weet ik zeker dat dit de kandidaat is die voor ons de juiste match is? Hoe zeker ben je op vlak van persoonlijkheid, attitude, engagement? Welke job ethics heeft deze persoon en past dit bij onze lange termijn verwachtingen? Zal deze persoon uiteindelijk ‘fitten’ in onze cultuur? Enz…  Logisch, want aanwerven is een investering in de toekomst van de organisatie én in die van de medewerker. Als je investeert, wil je ook het rendement, toch?

leiderschapstraining leadership training cowize

Sommigen beslissen impulsief, anderen hebben meer tijd nodig, onderzoek, aftoetsen,… elk beslist op zijn manier en soms anders afhankelijk van de situatie of urgentie.  Daarom is een due diligence waardevol, omdat het een objectieve weergave biedt. Onze due diligence bevat o.a. een SWOT analyse van de kandidaat, gefocust op de verwachtingen en de cultuur van de organisatie.

Het Cowize assessment is objectief en stelt onze klanten in staat, op basis van onze analyse en testing, een weloverwogen beslissing te nemen om wel/niet te investeren in de kandidaat als nieuwe medewerker.

En daar stopt het niet bij! Onze analyse bereidt je voor op de samenwerking met deze persoon. We belichten de persoonlijkheid, motivatoren, manier van communiceren, competenties, vaardigheden e.a. kortom : je ontvangt als het ware een ‘cook-book’ waarmee je in de toekomst verder aan de slag kan om het commitment hoog te houden.  Onze ervaring leert dat dit resulteert in een hogere productiviteit, sterk commitment, hoge(re) medewerkerstevredenheid en kwalitatieve relaties: een win-win dus!

“To find the right candidate is what gets you started. It’s commitment that leads to succes.” – IDP

WAT KAN JE VAN ONS VERWACHTEN?

Cowize biedt twee types assessment aan :

1

Mini – Assessment

Bestaat uit het in kaart brengen van de dominante persoonlijkheidskenmerken, het competentieprofiel en een diepte – interview met de kandidaat.

De persoonlijkheidskenmerken en het competentieprofiel worden via ons eigen ontwikkeld systeem, CowiSoft, in kaart gebracht.

Dit gebeurt via een online format met opdrachten en vragen die peilen naar kernkwaliteiten, waarden, normen, drijfveren, allergieën, collegialiteit, managementstijl en nog veel meer.

Daarnaast worden de competenties en vaardigheden in het online format afgestemd op de functievereisten.

De output bestaat uit een zeer uitgebreid en duidelijk gestructureerd analyseverslag waarin tips, tricks en adviezen zijn opgenomen die de samenwerking met de kandidaat faciliteert en bevordert.

Het diepte – interview bouwt verder op het analyseverslag en heeft als doel de sociaal wenselijke elementen naar boven te halen en de discrepanties te bespreken met de kandidaat. Het interview peilt ook naar de (on)bewuste talenten, werkpunten, mogelijke opportuniteiten en eventuele (toekomstige) valkuilen.

Ons mini-assessment biedt snel doch onderbouwd een kwalitatieve analyse. Bovendien objectiveert het een beslissing tot aanwerving, promotie of doorgroei.

2

Gross – Assessment

Bestaat uit het “Mini – Assessment” en wordt verder verdiept door “on-the-job” testing.

Hiermee bedoelen we dat we aan de hand van praktijksituaties, typische werkcontext en moeilijke of complexe omstandigheden de kandidaat “uitdagen”.

Het doel is in geen geval de kandidaat af te keuren of te bekritiseren!

Er wordt bewust gekozen om “uit te dagen” door praktische cases te (laten) behandelen, gerelateerd aan de specifieke bedrijfscontext. Hieruit belichten wij de SWOT analyse waar we de ‘strong fit’-elementen benoemen t.o.v. de ‘weak-fit’-elementen. Daarnaast brengen we de mogelijke opportuniteiten binnen de organisatie in kaart en sommen we de zaken op waar zeker rekening mee dient gehouden te worden als je de persoon in kwestie aanneemt.

Onze ervaring leert dat onze klanten hiermee verder aan de slag gaan en er zaken uitfilteren die in een latere fase de basis kan zijn voor een persoonlijk ontwikkelingsplan. Op die manier bied je een medewerker de mogelijkheid diens full potential te realiseren waarbij je automatisch de ROI optimaliseert.

EMPOWER YOUR BUSINESS,
GET RESULTS.