Waar staan wij voor?

Communicatie
de sleutel om organisaties en hun medewerkers te connecteren.
Ondernemerschap
wij creëren met onze klant een stabiele basis van onderling vertrouwen en worden zo de betrouwbare partner die mee onderneemt.
Waardering
in samenwerking respecteren wij het individu in allen en de normen en waarden van onze klanten.
Integriteit
intrinsieke betrouwbaarheid door het naleven van ons motto “say what you do and do what you say!” en eerlijke en transparante samenwerking.
Zelfbewustzijn
onmisbaar bij authentiek leiderschap. Zelfreflectie en zelfkennis verhogen de persoonlijke impact bij het behalen van doelstellingen.
Enthousiasme
we zijn goed in wat we doen, omdat we doen wat ons passioneert.

de kracht van Human Capital

Bij Cowize geloven wij sterk in de kracht van Human Capital. Juist inzetten op menselijk kapitaal zorgt voor commitment bij medewerkers. Op een originele manier ondersteunen wij onze klanten om hun organisaties te versterken. Onze unieke aanpak belicht het talent van jouw medewerkers vanuit een ander perspectief, waardoor samenwerken (nog) makkelijker wordt. Daarbij richten wij ons op de specifieke kwaliteiten en drijfveren van elk individu en slagen wij erin om succesvolle en performante teams te vormen.

Geëngageerde mensen versterken organisaties. That’s a fact!

EEN WOORDJE VAN

Inge

Een no-nonsense, hands-on approach met respect voor de menselijke waarden zijn de core values van mijn ondernemerschap. Meer dan 30 jaar werkte ik als manager binnen verschillende bedrijfstakken in productie- en commerciële organisaties alsook in de dienstverlenings-, de medische – en HR sector.

Ik merkte in de loop der jaren dat bepaalde kernwaarden van goed ondernemerschap aan belang verloren. Open communicatie en transparantie, persoonlijke motivatiefactoren en – behoeften maar ook de creativiteit van individuen verdwenen steeds meer naar de achtergrond terwijl het succes van ondernemingen net meer en meer afhangt van hun menselijk kapitaal.

Gelukkig hebben moderne en slimme bedrijfsleiders ondertussen begrepen dat de kosten van personeel eigenlijk een investering zijn in de toekomst van bedrijven.

Elke individu is anders. Elke medewerker heeft zijn eigen verlangens en angsten. Communicatie is dé schakel om deze diversiteit te connecteren.

Mijn persoonlijk doel is om managers en leiders van onze bedrijven te laten kennis maken met de unieke tools die Cowize ontwikkeld heeft om op een andere en meer resultaatgerichte manier te communiceren en leiding te geven.

Communicatie is de rode draad … door alles!  De juiste communicatie zorgt voor connectie. Connectie zorgt voor respect en commitment.

Onze professioneel verfrissende methode is gebaseerd op deze 3 pijlers:
Communicatie – Connectie – Commitment.

Immers: ‘committed people empower your business!’

Een no-nonsense, hands-on approach met respect voor de menselijke waarden zijn de core values van mijn ondernemerschap. Meer dan 30 jaar werkte ik als manager binnen verschillende bedrijfstakken in productie- en commerciële organisaties alsook in de dienstverlenings-, de medische – en HR sector.

Ik merkte in de loop der jaren dat bepaalde kernwaarden van goed ondernemerschap aan belang verloren. Open communicatie en transparantie, persoonlijke motivatiefactoren en – behoeften maar ook de creativiteit van individuen verdwenen steeds meer naar de achtergrond terwijl het succes van ondernemingen net meer en meer afhangt van hun menselijk kapitaal.

Gelukkig hebben moderne en slimme bedrijfsleiders ondertussen begrepen dat de kosten van personeel eigenlijk een investering zijn in de toekomst van bedrijven.

Elke individu is anders. Elke medewerker heeft zijn eigen verlangens en angsten. Communicatie is dé schakel om deze diversiteit te connecteren.

Mijn persoonlijk doel is om managers en leiders van onze bedrijven te laten kennis maken met de unieke tools die Cowize ontwikkeld heeft om op een andere en meer resultaatgerichte manier te communiceren en leiding te geven.

Communicatie is de rode draad … door alles!  De juiste communicatie zorgt voor connectie. Connectie zorgt voor respect en commitment.

Onze professioneel verfrissende methode is gebaseerd op deze 3 pijlers:
Communicatie – Connectie – Commitment.

Immers: ‘committed people empower your business!’