How many people speak the same language even if they speak the same language?

Communicatie is de motor, de bloedsomloop, het hart om zaken in beweging te zetten. Het klinkt logisch. Bovendien en zijn we er ons allen tot op zeker niveau bewust van dat communicatie de sleutel is tot vooruitgang of verandering en succes. We communiceren voortdurend en toch slagen we er vaak niet in onze informatie of boodschap over te brengen. Hoe kunnen we nu dezelfde taal spreken en elkaar toch niet begrijpen? Omdat we vergeten dat communicatie een waardevolle tool is.  Een tool die ons verder brengt en onze ambities en groeiplannen ondersteunt. Toch loopt het vaak niet zoals verwacht.

leiderschapstraining leadership training cowize

Cowize identificeert communicatie als onderdeel van de “CoRe”: een goede onderlinge connectie zorgt voor communicatie vanuit respect en begrip. Dit soort communicatie leidt verder tot commitment. De drie elementen “connectie, communicatie, commitment” zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Neem eentje weg en je behaalt nooit de gewenste lange termijn resultaten. We dare you !

Goede communicatie stemt mensen en meningen op elkaar af en zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde golflengte zit, dat we elkaar écht begrijpen.

Goede communicatie zorgt ervoor dat we up-to-speed blijven.

Goede communicatie zorgt ervoor dat we zowel de verwachtingen van anderen als onze eigen verwachtingen op elkaar kunnen afstemmen om tot een optimaal resultaat te komen.

Wij zijn er ondertussen sterk van overtuigd dat goede communicatie vorm geeft aan de organisatie, de employer branding én de resultaten.

Onze doelstelling

Organisaties helpen om resultaatgericht te communiceren, rekening houdend met individuele verschillen en verlangens. Iedereen is anders: we hebben allemaal een uniek “profiel” bestaande uit waarden, normen, overtuigingen, persoonlijke ambities, de manier waarop we ‘gedreven’ worden.

Onze expertise

Elk bedrijfsproces of doelstelling wint bij communicatie die resultaat- en mensgericht is!

Cijfers spreken meer dan woorden

  • Organisaties die communicatie, connectie en commitment nastreven zien een productiviteitsstijging van maar liefst 20 tot 25%.

  • 97% van medewerkers is ervan overtuigd dat communicatie elke dag een rechtstreekse impact heeft op hun taken.

  • Bijna 30% van medewerkers zegt dat slechte communicatie invloed heeft op het al dan niet halen van deadlines.

  • Miscommunicatie kost bedrijven met 100 medewerkers gemiddeld 350.000,- € per jaar.

Onze modus operandi

Cowize treedt op als strategisch partner met een lange termijn visie. Betekent dit dat je niet van ons afkomt? Hell no!

Ons persoonlijk doel is om je te ondersteunen, adviseren en begeleiden om de communicatie in jouw bedrijf of jouw team of met jouw collega beter en makkelijker te doen verlopen. Daarna maak jij zelfstandig gebruik van onze tools en handvaten! Indien gewenst, voorzien wij ook opvolgingsmomenten zodat de kennis en knowhow niet verwaterd.

1

Intake

We plannen een intake gesprek om behoeftes, doelstellingen en uitdagingen te kaderen. We kunnen als basis de resultaten gebruiken uit de “organisation scan – communicatie”. Dit is echter geen must. We hebben ook andere methodes om oorzaken of peilingen in kaart te brengen.

“Het gaat niet om wat erin zit maar om wat jij eruit haalt.”

2

Analyse

Na de intake analyseren wij alle gegevens en komen tot de reële behoefte voor de organisatie (of een deel ervan, afhankelijk van de opdracht). Vanuit die reële behoeften, gaan wij de oorzaken detecteren en zijn wij in staat een plan van aanpak op te stellen.

“Everyone has two eyes, but no one has the same view.”

3

Offer

Op basis van de reële behoeftes kunnen wij prioriteiten bepalen en een offerte op maat opmaken. Dit kan variëren van een communicatie training op maat voor een selecte groep tot een total-communication-plan voor de hele organisatie bv..  Ons adviesplan zit hierin verwerkt, zodat het heel helder is waarom wij net deze zaken voorstellen.

“An investment in knowledge pays the best intrest.”

4

As is – Will be

We vertrekken altijd vanuit de “AS IS” situatie en gaan daar ook individueel aftoetsen waar de knooppunten zitten. Enkel door draagvlak te creëren kan je een plan succesvol tot uitvoering brengen. De “WILL BE” situatie is onze doelstelling. Gezamenlijk…

“We do it together.”

5

Implementation

Cowize communiceert het actieplan naar de betrokkenen op een open en transparante manier. Daarna initiëren wij de communicatie strategie, samen met de betrokkenen. Immers : voor een communicatie change is een stevig draagvlak noodzakelijk. Uiteraard verzorgen wij begeleiding, ondersteuning en/of sturing. Cowize voorziet ook opvolgmomenten. Tenslotte is communicatie een levend iets en opvolging is onontbeerlijk voor lange termijn succes of change.

“Knowledge itself is not power. It’s the implementation of knowledge that brings empowerment.”

If not know, when!?

Ons voorstel

Doe de organisatie scan rond communicatie.
Je kan er enkel slimmer door worden!
Wat houdt je tegen? Screw it, let’s do it!

EMPOWER YOUR BUSINESS,
GET RESULTS.