Heeft het Enneagram een wetenschappelijke basis?

Op verschillende universiteiten werden wetenschappelijk gevalideerde onderzoeksinstrumenten ontwikkeld. Er zijn statistisch relevante verbanden met wetenschappelijk gevalideerde psychologische tests. Zo’n verband is onmogelijk als de typologie van de persoonlijkheidstypes niet proefondervindelijk en op ervaring gegrond zou zijn. Er zijn 10-tallen wetenschappelijke publicaties over het Enneagram. Zo wordt het Enneagram ook ondersteund door neurobiologisch onderzoek. Bij onderzoeken van 1-eiïge tweelingen is gebleken dat vrijwel al deze tweelingen hetzelfde type hebben. In onderzoeken bij baby’s werden 9 karaktertypes (temperamenten) vastgesteld die overeenkomen met de 9 types van het Enneagram. Er zijn indicaties voor een neurobiologische basis van de types. Er kan dus inderdaad gesproken worden over wetenschappelijke onderbouwing van het Enneagram.

Kan je na de basistraining van iedereen direct zien wat voor type die persoon is?

Het antwoord hierop is: nee. Simpelweg omdat het Enneagram niet gaat over gedrag, maar over het WAAROM iemand een bepaald gedrag vertoont.  Zo kunnen 2 mensen hetzelfde gedrag vertonen, maar om een totaal andere reden bijvoorbeeld. Om iemand écht te kunnen typeren, raad ik je aan het Enneagram uitgebreid te studeren en toe te passen in je eigen leefwereld. Hoe dieper je in de materie duikt en hoe meer ervaring je opdoet, hoe sneller je iemand’s basistype zal kunnen achterhalen. Dat vergt interesse, opleiding en oefening.

Worden mensen dan niet in een “kot” geplaatst ?

Het Enneagram is helemaal niet bedoeld om mensen in een hok te steken, maar juist het tegenovergestelde! Het Enneagram helpt mensen UIT hun hok te komen. Het helpt mensen zich bewust te worden van hun automatische neigingen: gedrag waar je niet meer bij stilstaat, maar wel eigen is aan jezelf. Als men zich daarvan bewust wordt, kan je ervoor kiezen om dat specifieke gedrag wel of niet aan te passen. Het zorgt voor transformatie en zelfgroei.

Weet dat iemand niet één type is. We hebben allemaal een hoofd, een hart en een buik. We hebben allemaal een mentaal deel, een emotioneel deel en een intuïtief deel. Van elk deel hebben we een dominant type dat samen onze persoonlijkheid vormt. Je zit dus zeker niet in “een kot”. Inzicht krijgen in jezelf en je omgeving biedt veel meer mogelijkheden tot connectie. Bovendien hebben we allemaal de 9 types in ons en kunnen we die via inzichten gaan integreren in ons dagelijks gedrag. Hoe milder we worden naar onszelf, hoe verdraagzamer we worden naar onze omgeving. Ook dat zorgt opnieuw voor connectie.  En laat dit nu juist de basis zijn voor samen werken en/of samen leven. Dit leer je allemaal in onze basis training – zie ons trainingsaanbod.

 

Kan iedereen dan met het Enneagram aan de slag?

Ja, natuurlijk! Dat is het mooie eraan. Iedereen kan met het Enneagram aan de slag voor zelfinzicht en inzicht in de mensen uit hun directe omgeving. Je krijgt inzichten in hoe je zelf met anderen omgaat en waarom, op jouw manier. Het maakt je ook bewust van de verwachtingen die je onbewust zelf hebt naar anderen en leert je wat andere types onbewust van jou verwachten. De meeste cursisten zeggen dat hun leven nooit meer hetzelfde was na de basistraining. De inzichten geven je letterlijk een andere en frissere, opener kijk op de wereld rondom jou.

Als je professioneel of beroepsmatig met het Enneagram wil werken, heb je opleidingen nodig die vervolg bieden op onze basis opleiding. Voor meer info, kan je ons altijd contacteren op info@cowize.be.

Waar is het Enneagram goed voor? Hoe kan het mij helpen?

Het Enneagram is bijzonder nuttig als bron van zelfkennis, omdat het eigenschappen van onze persoonlijkheid openbaart waar we ons niet van bewust zijn. Meestal functioneren mensen routinematig, als op de “automatische piloot”, volgens het patroon van hun basispersoonlijkheidstype. Dat is oké zolang we geen stress krijgen of in situaties terecht komen waardoor we ons minder goed voelen. Als we teveel stress hebben, zal onze “normale” manier waarop we de dingen het hoofd bieden, niet genoeg zijn om het aan te kunnen of zelfs voor mislukkingen zorgen. Het weten wat jouw routinepatronen zijn — zien wat je doet en waarom je dat doet, én ten koste van wat voor onszelf en anderen — is de sleutel tot zelfinzicht en persoonlijke groei. Door het kennen van je type ben je in staat jezelf te zien en jezelf “op heterdaad te betrappen” als het ware, gewoon, terwijl je door de dag gaat. Met dit verhoogde zelfbewustzijn ben je ook in staat te vermijden dat je op negatieve of potentieel gevaarlijke manieren reageert. Op die manier zorg je voor betere connectie en begrip van jezelf ten opzichte van anderen en omgekeerd. Als je ook leert communiceren op dat niveau, gaat er een wereld voor je open !

Wat is de meerwaarde om te leren communiceren met de 9 verschillende persoonlijkheidstypes?

Geen enkele communicatie is zo duidelijk als deze. Je leert effectief “de taal van de ander” te spreken, zodat (moeilijke) boodschappen écht overkomen. Je creëert een verandering in de manier van communiceren, gebaseerd op connectie. Hoe moeilijk is het niet als je iemand niet graag hebt of de gedragingen van een persoon maken jou gek van frustratie? En als je dan moet samenwerken bijvoorbeeld?

Onze communicatie workshop zorgt voor doorgedreven inzichten, biedt je do’s en don’ts voor communicatie met de andere types.

Ga je nooit meer in de fout? Die kans zit er wel in, maar door het inzicht en de tools die je krijgt tijdens de training en tijdens onze case-dagen, blijf je op snelheid en ga je bewust efficiënt en resultaatgericht communiceren. De tools kan je zowel toepassen met je kinderen, partner of familie als in een professionele context. Gun jezelf een eenvoudiger leven en leer communiceren met IEDEREEN. Krijg wat je wil en wil wat je krijgt! Voor meer info zie ons trainingsaanbod.