Team & Talent Management

"THE WAR FOR TALENT"

“The war for talent” omvat het aantrekken van nieuw talent én de retentie van ervaren medewerkers. Omdat mensen de bouwstenen vormen van een organisatie is het dus essentieel dat dit proces “gemanaged” wordt.

Zowel bij aanwerving als doorstroom krijg je te maken met verschillen in persoonlijkheid, specifieke drijfveren, competenties en vaardigheden. Al deze uiteenlopende eigenschappen moeten “matchen” met de organisatiecultuur en de doelstellingen van de organisatie. Dit kan niet gestandaardiseerd worden en vraagt om een persoonlijke human touch én een ethical approach.

Het stopt echter niet bij het managen, coachen en/of bijsturen van individueel talent. Mensen moeten ook ‘fitten’ in de teamdynamiek van het team waarin zij terecht komen. Hierbij is het essentieel om inzicht te hebben in en knowhow te hebben over de opbouw van een team.

Daarna kan er geëvalueerd en bijgestuurd worden waar nodig, kunnen er actieplannen opgemaakt en afgestemd worden. Dit is een gecompliceerd en meestal ook een tijdrovend proces om er aan de eindmeet als organisatie nog een competitief voordeel mee te behalen.

Daarom is het “team & talent management” van Cowize een waardevolle investering voor elk bedrijf die zich wil laten ondersteunen, begeleiden en adviseren om het beste uit zijn teams te halen, zonder afbreuk te doen aan de menselijke waarden.

WAT KAN JE VAN ONS VERWACHTEN ?

Contacteer ons voor een offerte op maat!

THE WAY TO ACHIEVE YOUR OWN SUCCESS IS TO BE WILLING TO HELP SOMEBODY ELSE GET IT FIRST.

LAATSTE NIEUWS

  • Onze trainingen werden uitgebreid!
  • In the middle of difficulty lies opportunity …
  • Nieuwe en innovatieve digitale HR Tool